ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Είκοσι πέντε χρόνια μετά την πρώτη επιτυχημένη προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης έχουν γεννηθεί στον κόσμο εκατομμύρια παιδιά μέσω της τεχνικής αυτής. Η ευρεία διάδοση, επιτυχία και εξέλιξη των τεχνικών εξωσωματικής γονιμοποίησης για τη θεραπεία της υπογονιμότητας, έχει οδηγήσει σε αλλαγή στις πρακτικές χειρουργικής προσέγγισης προβλημάτων που προκαλούν στειρότητα.

Η Γυναικολογική Αναπαραγωγική Χειρουργική περιλαμβάνει εξειδικευμενες ενδοσκοπικές (υστεροσκοπικές και λαπαροσκοπικές) επεμβάσεις που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της γονιμότητας και την αύξηση του ποσοστού επιτυχίας των τεχνικών υποβοήθησης της αναπαραγωγής. Έτσι, το ποσοστό επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης αυξάνεται σημαντικά μετά από λαπαροσκοπική αφαίρεση ή απόφραξη των υδροσαλπίγγων. Η Γυναικολογική Αναπαραγωγική Χειρουργική εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την υστεροσκοπική ή λαπαροσκοπική διόρθωση συγγενών ή επίκτητων ανωμαλιών όπως διαφράγματος μήτρας, τη αφαίρεση ινομυωμάτων, συμφύσεων και πολυπόδων ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να διορθωθούν χειρουργικά περικωδωνικές συμφύσεις των σαλπίγγων με σκοπό να αποφύγει ένα ζευγάρι να υποβληθεί σε κάποια διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Η Γυναικολογική Αναπαραγωγική Χειρουργική περιλαμβάνει:

Την Υστεροσκόπηση

Την Λαπαροσκόπηση

Την Ρομποτική χειρουργική

Popup_close
Popup_days_calc_en

Fill out the form to calculate your fertile days.


Popup_close
Popup_birth_calc_en

Fill out the form to calculate your birth date