Έλεγχος μεταβολικού προφίλ εμβρύου - metabolomics

Μέχρι πρόσφατα η επιλογή των εμβρύων κατάλληλα για εμβρυομεταφορά στηριζόταν μόνο σε μορφολογικά κριτήρια. Η μέθοδος ελέγχου του μεταβολικού προφίλ του εμβρύου – metabolomics προχωρά ένα βήμα παραπέρα, ελέγχοντας σε μικρομοριακό επίπεδο τους μεταβολίτες (αμινοξέα) που παράγονται από τα έμβρυα κατά τις κυτταρικές διαδικασίες και μπορούν να αποτελέσουν το κλειδί στην επιλογή των καλύτερων εμβρύων. Στηρίζεται στην ανακάλυψη ότι τα μη-βιώσιμα έμβρυα απεκρίνουν κάποια συγκεκριμένα αμινοξέα, τα οποία διαφέρουν από αυτά που απεκρίνουν τα βιώσιμα έμβρυα.

Πρόκειται για μία μη επεμβατική τεχνική που διαρκεί λίγα δύο λεπτά και η οποία έχει ως στόχο να εντοπίσει μεταβολίτες οι οποίοι σχετίζονται με μη βιώσιμα έμβρυα, έτσι ώστε τα καλύτερα ποιοτικά έμβρυα να μπορούν να επιλεχθούν για εμβρυομεταφορά στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Λαμβάνουμε ουσιαστικά το «αποτύπωμα» της φυσιολογίας και λειτουργίας των εμβρύων και ξεχωρίζουμε τα υγιή από τα μη υγιή.

Η μέθοδος metabolomics ενδείκνυται σε ζευγάρια με:

  • ιστορικό κακής ποιότητας εμβρύων μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση
  • ιστορικό καθ’ έξιν αποβολών
  • ιστορικό πολλαπλών αποτυχιών εμφύτευσης μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση

 

photo

Διαβάστε περισσότερα για τη νέα μέθοδο time lapse [link]

Popup_close
Popup_days_calc_en

Fill out the form to calculate your fertile days.


Popup_close
Popup_birth_calc_en

Fill out the form to calculate your birth date