Σπερματοληψία

Την ημέρα της ωοληψίας ο άντρας πρέπει να δώσει δείγμα σπέρματος. Η λήψη του σπέρματος γίνεται με αυνανισμό σε αποστειρωμένο ουροσυλλέκτη στους ειδικούς «ιδιωτικούς» χώρους της μονάδα εξωσωματικής του μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ. Για καλύτερη ποιότητα σπέρματος, έχουμε συστήσει στον άνδρα αποχή από εκσπερμάτιση 3-5 ημέρες πριν την ωοληψία. Το δείγμα σπέρματος επεξεργάζεται στο εργαστήριο πριν να τοποθετηθεί μαζί με τα ωάρια προκειμένου να γίνει η γονιμοποίηση. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιεί τα σπερματοζωάρια και τα καθιστά ικανά να γονιμοποιήσουν τα ωάρια.

Αρκετά συχνά η σπερμοληψία δημιουργεί άγχος στους άντρες, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει αδυναμία στύσης και εκσπερμάτισης, μειωμένο όγκο ή σημαντική καθυστέρηση. Για να αποφευχθεί μία τέτοια κατάσταση ο άντρας θα πρέπει να μας έχει ενημερώσει έτσι ώστε να τον έχουμε προετοιμάσει ψυχολογικά, ή να τον έχουμε βάλει να καταψύξει σπέρμα μερικές μέρες πρίν, έτσι ώστε να απαλλαγεί από το επιτακτικό άγχος ή να του χορηγήσουμε ένα ήπιο ηρεμιστικό. Αν χρειαστεί το δείγμα να μεταφερθεί από το σπίτι στο εργαστήριο πρέπει να γίνει μέσα σε ½-1 ώρα και η διακομιδή να γίνει σε θερμοκρασία σώματος. Σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας (δεν υπάρχουν σπερματοζωάρια κατά την εκσπερμάτιση) λαμβάνονται σπερματοζώρια κατευθείαν από τους όρχεις με βιοψία.

Μάθετε περισσότερα για τη βιοψία όρχεως [link]

Μάθετε περισσότερα για τις τεχνικές γονιμοποίησης των ωαρίων (IVF – ICSI) [link]

Popup_close
Popup_days_calc_en

Fill out the form to calculate your fertile days.


Popup_close
Popup_birth_calc_en

Fill out the form to calculate your birth date