Εξέταση κατακερματισμού του DNA του σπέρματος

[DNA fragmentation Index (DFI)]

Πρόκειται για μια καινούρια ποιό εξειδικευμένη εξέταση του σπέρματος, κατά την οποία ελέγχεται το ποσοστό του «σπασμένου» -  κατακερματισμένου DNA στην κεφαλή των σπερματοζωαρίων και πρέπει να γίνεται όταν υπάρχει:

  • πολύ μεγάλου βαθμού ολιγο- ασθενο - τερατοσπερμία (στο σπερμοδιάγραμμα) δηλ < 5 εκ/ml, < 10% κινητικότητα, < 1% φυσιολογικές μορφές),
  • ιστορικό επαναλαμβανόμενων αποτυχιών εμφύτευσης μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση,
  • αποτυχία σχηματισμού βλαστοκύστεων στην εξωσωματική,
  • χαμηλή ποιότητα εμβρύων μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση,
  • ιστορικό πολλαπλών αποβολών.

Όταν το ποσοστό των σπερματοζωαρίων με κατακερματισμένο DNA υπερβαίνει το 25%, η αναπαραγωγική πρόγνωση δεν είναι καλή και προκειμένου να βελτιωθεί, πρέπει το ζευγάρι να υποβληθεί σε θεραπεία υποβοήθησης αναπαραγωγής με χρήση μικρογονιμοποίησης ή νεώτερες μεθόδους [IMSI LINK].

Οι παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν αυξημένο κατακερματισμό του DNA στα σπερματοζωάρια μπορεί να είναι:

ενδογενείς: οφείλεται σε ανώμαλη παραγωγή ή ωρίμανση των σπερματοζωαρίων στον όρχη ή την επιδυδιμίδα ή,

εξωγενείς: Παθολογικές καταστάσεις όπως η κιρσοκήλη, έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες (επάγγελμα, υψηλός πυρετός), φλεγμονές των όρχεων (ορχίτιδα), ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία μπορεί να προκαλέσουν αύξηση στο ποσοστό κατακερματισμού του DNA στα σπερματοζωάρια. Σε μερικές περιπτώσει η βλάβη μπορεί να είναι μόνιμη.

 

Υπάρχει θεραπεία αν έχω υψηλό ποσοστό κατακερματισμένου DNA;

Αν το ποσοστό των σπερματοζωαρίων με κατακερματισμένο DNA υπερβαίνει το 25%, οι πιθανότητες για εγκυμοσύνη μπορεί να αυξηθούν αν το ζευγάρι προχωρήσει με την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Αν η αιτία του υψηλού κατακερματισμού είναι μια μεγάλη κιρσοκήλη, η χειρουργική διόρθωση αυτής μπορεί να βελτιώσει τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής.

Επίσης η φαρμακευτική αγωγή με αντιοξειδωτικούς παράγοντες (βιταμίνες C και Ε, συνένζυμο Q10, καρνιτίνη κλπ) για 2-3 μήνες πριν από την προσπάθεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ενδέχεται να βελτιώσει τα ποσοστά επιτυχίας, μια και ο κατακερματισμός παράγεται από μια κυτταρική διαδικασία οξείδωσης που προκαλείται από ουσίες που σχετίζονται με φλεγμονές. Λόγω της απλής θεραπείας, της απουσία παρενεργειών και το όφελος σε άλλες πτυχές της ζωής του άνδρα, προτείνεται αγωγή αντιοξειδωτικών, ιδιαίτερα σε άνδρες υψηλού κινδύνου για κατακερματισμό DNA.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μικρογονιμοποίηση [link] ...

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις νεώτερες τεχνικές εξωσωματικής για αντιμετώπιση του ανδρικού παράγοντα υπογονιμότητας [link] ...

Popup_close
Popup_days_calc_en

Fill out the form to calculate your fertile days.


Popup_close
Popup_birth_calc_en

Fill out the form to calculate your birth date